čtvrtek 12. září 2013

Grafické popisy vzorů k ručnímu pletení - část I.

To, co je obsahem tohoto článku asi většina z vás zná, ale pro ty ostatní pár informací:
Pro dosažení výsledného vzhledu vzoru, který jste si vybrali k pletení,  je dobré postupovat podle popisu vzoru. Vzor může být popsán slovy a různými zkratkami anebo grafickými značkami.

Ukázka slovního popisu:

7ř.  5 hl, * 4hl, 2 oka splést hladce,nahodit, 4 hl, * 4hl, 2 oka splést hladce, nahodit.
.  1 hl, nahodit, 1přetažení ,2hl,* 3hl, 2 oka splést hladce, nahodit, 1 hl, nahodit,
       přetažení, 2 hl, * 3 hl, 2 oka splést hladce, nahodit, 1 hl,
11ř. 2 hl, nahodit, 1 přetažení, 1hl, * 2 hl, 2 oka splést hladce , nahodit, 3 hl, nahodit, 
       1 přetažení, 1 hl, * 2hl, 2 oka splést hladce, nahodit, 2 hl,
13ř. 3hl, nahodit, 1 přetažení, * 1hl, 2 oka splést hladce, nahodit, 5 hl, nahodit, 1přetažení. *
        1 hl, 2 oka splést hladce, nahodit, 3 hl,
15ř. 4hl, nahodit, * 1dvojité přetažení, nahodit, 7 hl, nahodit, * 1 dvojité přetažení, nahodit,
       4 hl. 
17ř. 1 hl, 1 přetažení, 2 hl, nahodit, * 1 hl, nahodit, 2 hl, 2 oka splést hladce, 1 hl,
        1přetažení,2hl, nahodit, * 1hl, nahodit, 2 hl, 2 oka splést hladce, 1 hl.
,
Ukázka grafického popisu:
Já osobně vždy dávám přednost grafickému popisu. Na rozdíl od slovního popisu zobrazené značky jsou jednoduché a snadno zapamatovatelné, grafický popis je velmi přehledný a rychle se v něm orientuji, snadno počítám oka a mám okamžitou představu, jaký bude vzhled pleteniny.

Co všechno lze vyčíst z grafického popisu? Co vlastně znázorňuje?

První, co vidíme, jsou asi značky pro jednotlivá oka.  Přehled značek a vysvětlení, jak se která značka plete bývá v časopisech vždy někde poblíž obrázku s grafickou předlohou. Pro pletení vzorů na mých stránkách najdete seznam značek s vysvětlivkami (event. s videoukázkami) na této stránce: Značky v popisech 
Grafický popis čteme zprava doleva - tedy ve  směru, jakým nabíráme nová oka z levé jehlice a zespodu nahoru - tedy směrem, jakým nám přibývají řady v pletenině. 
Za druhé si všimneme na pravé straně obrázku s popisem lichých čísel zvyšujících se směrem nahoru (1,3,5 atd.). Tato čísla označují lícové řady naší pleteniny. V některých případech, kdy jsou zobrazeny i rubové řady, najdete čísla i po levé straně popisu a to čísla sudá (2,4,6 atd.). Většinou jsou ale zobrazeny jen lícové (tedy liché) řady a na rubu pleteme všechna oka tak jak se jeví. Takže hladká oka pleteme hladce a oka vypadající na rubu obrace pleteme na rubu obrace. Nově nahozená oka pleteme na rubu většinou obrace, ale záleží na tom, jak mají vypadat na líci. Pokud na lícové straně jsou nahozená oka mezi ostatními oky pletenými obrace, lépe vypadá, když hned od nahození tato oka pleteme na rubu hladce.
Za třetí:  Grafický popis většinou znázorňuje jen určitou část celkového vzhledu. A to takovou část, která se dále opakuje vodorovně i svisle. V popisu někdy bývá zobrazeno o několik řad a sloupců více - jen pro představu o celkovém vzhledu. Ale vždy je přesně vyznačeno, kde začíná a končí opakující se část. V mých grafických předlohách označují modré šipky tu část vzoru, která se má vodorovně opakovat. Pokud šipky chybí, znamená to, že se opakuje celý zobrazený úsek - tedy při pletení za poslední značkou vlevo následuje znovu první značka vpravo.  Svislé opakování je v mých předlohách popsáno slovně. Např. "Svisle opakujeme řady  1 až 12". Znamená to, že 13.řada se plete úplně stejně jako první řada, 15. řada stejně jako 3. řada atd..

příště pokračování...


1 komentář:

  1. hledám návod ručně pletený dětský roláček na 1-2 roky

    OdpovědětVymazat

Komentáře se musí týkat článku.